ROWEROWY GDAŃSK
poniedziałek, 20 maja 2024

Rowerem po nowych drogach

Zakończyła się budowa kolejnych trzech dróg rowerowych w Gdańsku. Inwestycję wartą łącznie 6 mln zł zrealizowano w ramach projektu „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej latach 2007 – 2013”.

Zakończyła się budowa kolejnych trzech dróg rowerowych w Gdańsku. Inwestycję wartą łącznie 6 mln zł zrealizowano w ramach projektu „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej latach 2007 – 2013”.

jgf
kg
Jaśkowa Dolina Krasickiego


Trzy nowe drogi rowerowe powstały w następujących lokalizacjach:
- wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina na odcinku od ul. Sobótki do ul. Wileńskiej - 2,1 km
- wzdłuż ul. Krasickiego i Wyzwolenia od ul. Zdrojowej do ul. Marynarki Polskiej i przystani promowej - 2,25 km
- wzdłuż ul. Wosia Budzysza i ul. Stryjewskiego na odcinku od ul. Sucharskiego do ul. Nowotnej - 1,8 km
W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia dróg rowerowych oraz chodników, uporządkowana zieleń, przebudowana sieć elektroenergetyczna, a także wykonana została regulacja urządzeń podziemnych.
Nowe drogi wybudowano w ramach partnerskiego projektu Gdańska, Sopotu i Gdyni , korzystającego z dofinansowania ze środków UE. W ramach projektu planowane jest wybudowanie  26 dróg rowerowych o łącznej długości 34,64 km, w tym 22,84 km w Gdańsku, 7,88 km w Gdyni i 3,92 km w Sopocie. Projekt obejmuje również wybudowanie 14 parkingów "bike&ride" oraz 12 parkingów wzmacniających transportowy charakter sieci dróg rowerowych.
W Gdańsku powstało dotychczas ponad 410 km tras rowerowych w tym 95 km dróg rowerowych.
(eM)

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej na lata 2007-2013