ROWEROWY GDAŃSK
piątek, 19 lipca 2024

Rusza kolejna prorowerowa kampania - URBANIŚCI

Na przełomie października i listopada, w ramach realizacji kampanii URBANIŚCI, Urząd Miejski w Gdańsku oraz Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku organizują serię warsztatów edukacyjno-promocyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Na przełomie października i  listopada, w ramach realizacji kampanii URBANIŚCI, Urząd Miejski w Gdańsku oraz Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku organizują serię warsztatów edukacyjno-promocyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Podczas warsztatów, uczniowie będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat gdańskiej polityki rowerowej, rozwiązań usprawniających komunikację rowerową czy poprawiających jej bezpieczeństwo.

Organizatorzy zadbali nie tylko o merytoryczną atrakcyjność warsztatów, ponieważ informacje zostaną przekazane w niecodziennej formie - rozgrywek gry planszowej „Urbaniści”.  Opracowana i wyprodukowana w ramach projektu CycleCities gra, spotkała się z już z pozytywną oceną środowisk akademickich, jak również uczestników tegorocznego Kongresu Mobilności Aktywnej.  Reguły są proste. Gracze wcielają się w rolę urbanistów, odpowiedzialnych za zarządzanie mobilnością w swojej dzielnicy, a ich główne zadanie polega na efektywnym wykorzystaniu funduszy miejskich w celu poprawy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, a co za tym idzie jakości życia wszystkich mieszkańców.

Gra Urbanisci 1
Gra Urbanisci 3
Gra Urbanisci 2

Po zakończeniu rozgrywek, które prowadzone będą przez członków organizacji studenckiej  Politechniki Gdańskiej „Rowerem na PG”, uczestnicy warsztatów wspólnie z animatorami  przeanalizują mapę jednej z dzielnic Gdańska pod kątem istniejącej infrastruktury rowerowej oraz możliwych usprawnień. Zebrane propozycje rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo zostaną naniesione na mapy, które będą na bieżąco konsultowane z ZDIZ oraz Referatem Mobilności Aktywnej w celu ich realizacji.

 

Kampania została przygotowana przez Urząd Miejski w Gdańsku oraz Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku we współpracy z  organizacją studencką Politechniki Gdańskiej „Rowerem na PG”, w ramach realizacji projektu CycleCities z programu INTERREG IVC, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Logotypy Organizatorów