ROWEROWY GDAŃSK
niedziela, 23 czerwca 2024

Samojezdne busy - pilotaż także w Gdańsku

W ramach Tygodnia Robotyki w Brukseli (20-24 listopada) zainaugurowano projekt Sohjoa Baltic, który sprowadzi samojezdne busy na trasy pokazowe w regionie Morza Bałtyckiego. Trasa taka wytyczona zostanie także w Gdańsku.

W ramach Tygodnia Robotyki w Brukseli (20-24 listopada) zainaugurowano projekt Sohjoa Baltic, który sprowadzi samojezdne busy na trasy pokazowe w regionie Morza Bałtyckiego. Trasa taka wytyczona zostanie także w Gdańsku.

inauguracja
Fot. Juha Saski, koordynator SOHJOA Baltic prezentuje projekt podczas Tygodnia
Robotyki w Brukseli.

Samojezdny bus porusza się po zaprogramowanej trasie, skanując swoje otoczenie. Pojazd wie, kiedy powinien zwolnić, a kiedy zatrzymać się w związku z napotkaną przeszkodą. Choć busy są przystosowane do poruszania się bez kierowców, w czasie jazd testowych „na pokładzie” obecny będzie operator.

W latach 2017 – 2020 projekt Sohjoa Baltic dzięki wieloaspektowej analizie i pilotażu opracuje plany obsługi i promocji autonomicznego transportu publicznego. Takie inteligentne minbusy sprawdzić się mogą szczególnie na trasach nieobsługiwanych przez pojazdy większych gabarytów np. dowożąc pasażerów do głównych węzłów przesiadkowych.

 – Dzięki temu międzynarodowemu projektowi będziemy mieli okazję przetestować autonomiczne autobusy w Gdańsku i wraz z partnerami wypracować innowacyjne rozwiązania w komunikacji publicznej – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej – Pojazdy pojawią się w naszym mieście za półtora roku, ale już teraz warto myśleć o rozwiązaniach ograniczających emisję spalin i obniżających koszty.

bus
Fot. Uczestnicy Tygodnia Robotyki mogli wsiąść do samojezdnego busa.

W konsorcjum projektowym znaleźli się partnerzy z Finlandii, Estonii, Szwecji, Łotwy, Niemiec, Polski i Norwegii. Budżet projektu Sohjoa Baltic wynosi 3,8 mln eur, z czego 2,8 mln jest dofinansowane z programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego. Budżet Gdańska wyniesie 304 tys. eur. Partnerzy projektu postarają się wykazać, że odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego pozwoli ograniczyć emisję CO2, obniżyć koszty operacyjne oraz zwiększyć wydajność komunikacji publicznej.

Liderem projektu Sohjoa Baltic jest Uniwersytet Nauk Stosowanych Metropolia w Helsinkach. W ramach projektu, miasta Helsinki, Tallin oraz norweski Konsberg testować będą robo-busy przez okres roku, kładąc nacisk na trudne warunki pogodowe. Natomiast trwające miesiąc pokazy odbędą w Gdańsku, duńskim Vejle oraz łotewskim regionie Semigalii. Gdańska trasa pokazowa wyznaczona zostanie pod koniec sierpnia 2019, a mieszkańcy korzystać będą z pojazdu przez cały wrzesień. Z Gdańska samojezdny bus przetransportowany zostanie prawdopodobnie do Vejle.

Więcej informacji o projekcie Sohjoa Baltic:
http://www.sohjoabaltic.eu/en/
twitter.com/SohjoaBalticBSR
instagram.com/sohjoabaltic