ROWEROWY GDAŃSK
czwartek, 18 kwietnia 2024

Szlak turystyczny po wzgórzach morenowych połączy Gdańsk, Gdynię i Sopot

Dzięki zatwierdzeniu dofinansowania dla projektu pn. "Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami" oznakowanie i modernizacja obejmie łącznie 78 km tras przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego.
Dzięki zatwierdzeniu dofinansowania dla projektu pn. „Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami” oznakowanie i modernizacja obejmie łącznie 78 km tras przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego.

szlak turystyczny przez TPK
Całość inwestycji opiewa na blisko 12,8 mln zł, z czego 5 mln pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest ochrona bioróżnorodności Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego. Prace polegające na oznakowaniu tras, wprowadzeniu elementów uspokojenia ruchu oraz poprawie podbudowy i nawierzchni zrealizowane zostaną do końca 2020 roku. Efektem projektu będzie mniejsza presja cywilizacyjna na terenach leśnych nieobjętych projektem. Zakres prac ustalono z przedstawicielami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i na jego terenie ogranicza się wyłącznie do istniejących dróg leśnych.

Rozwój szlaków turystycznych w TPK to wspólny projekt Gdańska, Gdyni i Sopotu, w którym liderem jest Miasto Gdańsk. Partnerzy samodzielnie sfinansują zakres inwestycji znajdujący się na obszarach swoich gmin. Wartość projektu dla gdańskiej części szlaku turystycznego wynosi blisko 7,43 mln zł. Za tę kwotę oznakowanych i zmodernizowanych zostanie 39 km tras.

Projekt zakłada utworzenie szlaku głównego i tras łącznikowych. Szlak główny (oznaczony na mapie kolorem czerwonym), łączy gminę Kolbudy (trasa do Otomina i dalej w głąb Pojezierza Kaszubskiego), przez Gdańsk i Sopot z Gdynią. Od zbiornika Jasień szlak główny biegnie przez tereny leśne. Łączniki (oznaczone kolorem niebieskim), nie tylko ułatwią dotarcie do szlaku głównego, ale również komunikację poprzeczną w dzielnicach dolnego tarasu: Osowie, Matarni i Kokoszkach. Szczególnie istotne będzie połączenie szlaku głównego z Żabianką i Jelitkowem wzdłuż Potoku Oliwskiego.

Działania inwestycyjne obejmą m.in.: remont istniejących nawierzchni z zastosowaniem nawierzchni naturalnych na terenach leśnych, remont nawierzchni i wprowadzeniu elementów uspokojenia ruchu (ul. Bytowska i Kościerska), wykonanie bezpiecznych przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych (przez ul. Spacerową, ul. Słowackiego, ul. Chłopską), modernizację chodników wzdłuż Potoku Oliwskiego, wraz z przystosowaniem ich do ruchu rowerowego, zastosowanie oznakowania kierunkowego i tablic informacyjnych.

Dzięki realizacji projektu poprawiona zostanie integralność istniejących dróg wykorzystywanych w ruchu pieszym i rowerowym w zachodniej części Gdańska. Ukierunkowanie ruchu turystycznego pomoże chronić tereny o niezwykłym bogactwie przyrodniczym i ograniczyć ich penetrację. Oznakowanie tras zmniejszy ryzyko zgubienia się i nadmiernego ruchu na obszarach, gdzie obecność ludzi należy minimalizować. Warto podkreślić, że zgodnie z wstępnymi założeniami, projekt nie będzie ingerować w tereny leśne. W jego ramach nie planuje się tworzyć nowych tras na terenach chronionych, a jedynie poprawić jakość dróg już istniejących.