ROWEROWY GDAŃSK
poniedziałek, 20 maja 2024

Uczniowie gdańskich podstawówek doskonalili umiejętność jazdy rowerem

Uczniowie gdańskich podstawówek doskonalili umiejętność jazdy rowerem w ruchu drogowym. Mimo niesprzyjającej aury z programu skorzystało ponad 200 uczniów klas 5 i 6 trzech zwycięskich szkół tegorocznej edycji Rowerowego Maja, tj. SP12, SP92 oraz SP84.
Uczniowie gdańskich podstawówek doskonalili umiejętność jazdy rowerem w ruchu drogowym. Pomimo niesprzyjającej aury z programu skorzystało ponad 200 uczniów klas 5 i 6 trzech zwycięskich szkół tegorocznej edycji Rowerowego Maja, tj. SP12, SP92 oraz SP84. Kampania na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń gdańskich szkół podstawowych. skutecznie zachęcając dzieci do korzystania z roweru w drodze na zajęcia.
df
Uczniowie SP 92 na Zaspie testują swoje umiejętności w ternenie.
Złożony z lekcji teoretycznych, serwisu sprzętu, zajęć na placu oraz lekcji jazdy w ruchu drogowym program już w fazie pilotażowej okazał się dużym sukcesem. Jego głównym celem jest rozwijanie kompetencji zdobytych podczas kursu na kartę rowerową, ale przede wszystkim umożliwienie dzieciom, pod okiem profesjonalnych instruktorów, przećwiczenia najważniejszych manewrów i zdobytych umiejętności bezpośrednio w ruchu ulicznym. Zajęcia odbywały się w sąsiedztwie szkół, gdzie uczniowie poruszają się najczęściej. Okoliczne ulice zazwyczaj objęte są strefą tempo 30, nie ma wydzielonej infrastruktury rowerowej, natomiast są ronda i skrzyżowania równorzędne, które wymagają większej czujności od uczestników ruchu.
Program został entuzjastycznie przyjęty przez nauczycieli, rodziców, ale przede wszystkim przez same dzieci. Wiele z nich wyznało, że wcześniej nie miało okazji lub pozwolenia na jazdę rowerem po ulicach.
- Zadowolenie uczestników było ogromne. Cieszyli się najpierw z fachowego serwisu, zostali obdarowani odblaskami i dzwonkami, wszyscy naoliwili łańcuchy, potem placyk pełen emocji i jakże pasjonująca jazda. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i chcieliby mieć więcej jazdy po ulicach - opowiada Justyna Frańczak, szkolny koordynator Rowerowego Maja w SP92.
Zarówno brak tego typu zajęć, zapał dzieci do rowerowych lekcji, jak i stale odnotowywany wzrost popularności roweru jako środka transportu do szkoły, potwierdzają konieczność kontynuacji programu. Wyniki pilotażu zostaną przeanalizowane przez organizatorów i głównego wykonawcę - Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia, a na ich podstawie powstanie ostateczna wersja projektu, który będzie wdrażany w pozostałych gdańskich szkołach uczestniczących w kampanii Rowerowy Maj.