ROWEROWY GDAŃSK
środa, 28 lutego 2024

Więcej stojaków przy gdańskich szkołach

Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja w Gdańsku dysponują już odpowiednią liczbą stojaków rowerowych. W większości gdańskich szkół stojaki były już wcześniej, jednak w niewystarczającej liczbie. W okresie od maja do sierpnia b.r. Miasto Gdańsk zapewniło szkołom blisko 2 tys. nowych stojaków.
Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja w Gdańsku dysponują już odpowiednią liczbą stojaków rowerowych. W większości gdańskich szkół stojaki były już wcześniej, jednak w niewystarczającej liczbie. W okresie od maja do sierpnia b.r. Miasto Gdańsk zapewniło szkołom blisko 2 tys. nowych stojaków.
fs
Parking rowerowy przy Pozytywnej Szkole Podstawowej.
Minimalną liczbę miejsc postojowych dla rowerów, w zależności od lokalizacji, określa zarządzenie nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych i wewnętrznych, będących w trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz wprowadzenia wskaźników i wytycznych dla parkingów rowerowych.
Zgodnie z Zarządzeniem liczba miejsc postojowych przy szkołach zależy od liczby klas. W SP na każdą klasę powinny przypadać co najmniej trzy miejsca parkingowe dla rowerów a w gimnazjum minimum pięć.
500 sztuk stojaków przy szkołach zamontowano w 2013 roku. Koszt zakupu i montażu dodatkowych 2 tys. stojaków wyniósł ponad 400 tys. złotych. Środki te pochodzą z programu Rozwoju Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014 – 2020.
Tymczasem uczniowie coraz chętniej jeżdżą na rowerach. Widać to szczególnie podczas realizacji kampanii Rowerowy Maj. Wtedy przyszkolne parkingi rowerowe przeżywają prawdziwe oblężenie.
122 stojaki zamontowano także przy bibliotekach, przedszkolach, instytucjach np. Centrum Interwencji Kryzysowej oraz dzięki zgłoszeniom przedsiębiorców.