ROWEROWY GDAŃSK
środa, 28 lutego 2024

X Kongres Mobilności Aktywnej

W dniach 24-25 września 2019 na Stadionie Energa i w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, już po raz dziesiąty Miasto Gdańsk zorganizował Kongres Mobilności Aktywnej - jedno z najważniejszych wydarzeń w Środkowej Europie, poświęconych budowaniu lepszych przestrzeni miejskich i promocji niezmotoryzowanych form transportu - platforma wymiany poglądów, doświadczeń, dobrych praktyk związanych z mobilnością.

 

Od wielu lat samorządy dużych miast europejskich stawiają sobie za cel zwiększanie roli aktywnych form mobilności w codziennym życiu mieszkańców, ich świadomości w tym zakresie, jak również przebudowę przestrzeni miejskiej z myślą o pieszych i rowerzystach.

small

 

Już po raz dziesiąty Miasto Gdańsk zorganizował Kongres Mobilności Aktywnej. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w Środkowej Europie, poświęconych budowaniu lepszych przestrzeni miejskich i promocji niezmotoryzowanych form transportu - platforma wymiany poglądów, doświadczeń, dobrych praktyk związanych z mobilnością. Kongres Mobilności Aktywnej to wydarzenie skierowane do przedstawicieli samorządów, instytucji rządowych, firm, szkół, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na polu transportu i mobilności, czy zagospodarowania przestrzeni publicznych, ale także do wszystkich interesujących się urbanistyką, transportem i mobilnością.

Tegoroczny Kongres Mobilności Aktywnej odbył się w dniach 24-25 września 2019 na Stadionie Energa i w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Zgromadził 328 gości. Dziesiąta edycja miała nie tylko zachęcić uczestników do dyskusji i refleksji na tematy poświęcone mobilności zrównoważonej w miastach, ale także skupić ich uwagę się na psychologii i socjologii transportu. Nowością były zagadnienia dedykowane transportowi autonomicznemu i jego wpływowi na mieszkańców miast, a także tematy związane z elektromobilnością. Obie te grupy tematyczne wyznaczają kierunku rozwoju mobilności w miastach i poza nimi, a przez cały wrzesień w Gdańsku są prowadzone testy autonomicznego elektrycznego busa, który wozi mieszkańców Gdańska po trasie pokazowej wzdłuż ulicy Karwieńskiej, do gdańskiego ZOO.

W zakresie elektromobilności skupiliśmy się głównie na mobilności aktywnej wspomaganej elektrycznie przede wszystkim na rowerach elektrycznych. Bazując na doświadczeniach zdobytych podczas realizacji projektu BSR Electric, z którego środków Kongres jest dofinansowany, poznaliśmy praktyki innych miast i regionów, gdzie udział pojazdów napędzanych lub wspomaganych elektrycznie jest wysoki, lub wręcz najwyższy na świecie (Norwegia).

Wśród tegorocznych prelegentów usłyszeliśmy m.in. brytyjskiego socjologa i psychologa transportu – Iana Walkera. Tematem jego wystąpienia była próba zrozumienia ludzkich wyborów , które mają wpływ na stan mobilności w miastach i w jaki sposób ograniczyć korzystanie z samochodów prywatnych. Uczestnicy zaznajomili się również z prezentacją niemieckiego urbanisty Michaela Abrahama, zaangażowanego w rozwój mobilności Berlina. Berlin jako jedno z pierwszych miast na świecie wprowadził ustawą prawa i obowiązki dla zagospodarowywania przestrzeni miejskiej pod kątem zrównoważonej mobilności. Nie mniej ciekawe były również pozostałe prezentacji, w tym krajowych ekspertów z różnych części Polski. Kompletna lista prelegentów

Poza seminariami związanymi z elektromobilnością, uczestnicy mogli skorzystać także z warsztatów na temat Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej, które zostały oparte o konsultacje społeczne. Warsztaty zostały poświęcone nowoczesnemu podejściu do projektowania przestrzeni miejskiej, w której każdy mieszkaniec będzie czuł się dobrze i bezpiecznie.

Wśród pozostałych tematów poruszanych na Kongresie wymienić należy: ewolucję systemów roweru publicznego, zwiększająca się rolę rowerów cargo w miastach, dobre praktyki w zakresie tworzenia sieci długodystansowych tras rowerowych, kwestie odpowiedzialności za zdarzenia w ruchu drogowym z udziałem pojazdów autonomicznych, czy promocję mobilności aktywnej i działania ku poprawie komfortu i bezpieczeństwa uczniów w przestrzeni wokół szkół. Sesję plenarną pierwszego dnia zakończyło rozdanie certyfikatów dla „Pracodawców Przyjaznych Rowerzystom”, którzy przeszli przez audyt według metodologii ECF. Podczas sesji równoległych miała miejsce wystawa plakatów „BSR Electric Uses Cases”.

Szczegółowy program kongresu

Tradycyjnym elementem Kongresu był – jak co roku - studyjny przejazd rowerowy po Gdańsku, tym razem przy wykorzystaniu rowerów wspomaganych elektrycznie  Mevo. Przejazd był znakomitą okazją do zapoznania się uczestników ze niedawno zrealizowanymi inwestycjami w zakresie poprawy ruchu pieszego i rowerowego w Gdańsku, elektromobilności i polem do wymiany spostrzeżeń, pomysłów i doświadczeń.

 

Kongres Mobilności Aktywnej realizowany jest przez Miasto Gdańsk w ramach projektu BSR Electric współfinansowanego ze środków programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

 

 

Interreg
Small BSR