ROWEROWY GDAŃSK
środa, 28 lutego 2024

Zarządzanie mobilnością - podręcznik dla nauczycieli

Scenariusze lekcji, teoria zarządzania mobilnością oraz przykłady projektów zrealizowanych z dziećmi i młodzieżą – taką porcję wiedzy otrzymują nauczyciele.
Poradnik managera mobilności w szkołach podstawowych i przedszkolach
Poradnik managera mobilności w szkołach podstawowych i przedszkolach
mat. rowerowygdansk.pl

 

Opracowanie podręcznika dla nauczycieli (w ramach projektu Cities.multimodal – urban transport system in transition towards low carbon mobility (pol. system transportu miejskiego w transformacji ku mobilności niskoemisyjnej) stanowi krok w kierunku zmiany zachowań transportowych mieszkańców. Nauczyciele, przekazując wiedzę o zrównoważonej mobilności uczniom, poniekąd wywierają wpływ na całe rodziny. Dzięki nowemu opracowaniu, dowiedzą się, jak skutecznie wyrabiać zdrowe nawyki m.in. aktywnych form mobilności w pracy z różnymi grupami wiekowymi i będą mogli skorzystać ze scenariuszy lekcji wychowania komunikacyjnego. Poznają też studia przypadku - działań zrealizowanych w Gdańsku, Rostoku czy Pskowie.

Podręcznik w wersji online dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych Podręcznik_mobilności_online (4.46 MB)  . Dodatkowo będzie on przekazywany koordynatorom szkolnym w toku kolejnych edycji kampanii Rowerowy Maj.

Opracowanie podręcznika było możliwe dzięki międzynarodowej wymianie doświadczeń. Dofinansowany z programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego projekt cities.multimodal realizowany jest pod przewodnictwem miasta Rostock oraz z udziałem instytucji, uczelni i miast z regionu m.in.: Karlskrony, Kalmaru, Aarhus, Rygi, Wilna, Tartu, Pskowa i Guldborgsund .

Celem projektu cities.multimodal jest stworzenie dobrze zorganizowanej i dostępnej przestrzeni miejskiej zgodnie z koncepcjami multimodalności i zarządzania mobilnością, zmiana wyborów transportowych mieszkańców oraz poprawa połączeń między zrównoważonymi środkami transportu. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://projects.interreg-baltic.eu/projects/citiesmultimodal-132.html natomiast z pozostałymi publikacjami projektu zapoznać można się tutaj.