ROWEROWY GDAŃSK
niedziela, 23 czerwca 2024

Zielona Księga - Koncepcja rozwoju systemu rowerowego Województwa Pomorskiego

W ramach Pomorskich Studiów Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego opublikował nowatorski w skali kraju dokument wyznaczający kierunki rozwoju systemu rowerowego na Pomorzu.

W ramach Pomorskich Studiów Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego opublikował nowatorski w skali kraju dokument wyznaczający kierunki rozwoju systemu rowerowego na Pomorzu.

l
k

Opracowanie jest pierwszą tego typu publikacją w Polsce. Przyjęła ona formę Zielonej Księgi - dokumentu prezentującego pomysły oraz dobre praktyki, mające zachęcić do podjęcia debaty publicznej, zapraszając wszystkich zainteresowanych do przedstawiania swoich poglądów.

Zapisy Zielonej Księgi wskazują, że ruch rowerowy nie powinien być traktowany wyłącznie jako niszowa część transportu, ale może być ważnym elementem rozwoju Gdańska, polecam jej lekturę. Zielona Księga jest urozmaicona przykładami i praktycznymi wdrożeniami z różnych miejsc świata. Debata publiczna, zainicjowana dzięki publikacji Zielonej Księgi, powinna zmienić potoczne wyobrażenie, kojarzące ruch rowerowy tylko i wyłącznie z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi. Przecież ruch rowerowy w większości przypadków odbywa się po jezdni. W rozwoju ruchu rowerowego najistotniejsze znaczenie mają działania promocyjne i edukacyjne, a nie skupianie się wyłącznie na kosztownych działaniach o charakterze inżynierskim - powiedział Remigiusz Kitliński, oficer rowerowy Gdańska.

Dążenie do rozwoju ruchu rowerowego nie musi kojarzyć się głównie z wydawaniem publicznych (krajowych i zagranicznych) funduszy na rozwój izolowanej infrastruktury rowerowej. Proponowane w opracowaniu zintegrowane, systemowe podejście pokazuje, jak ruch rowerowy może generować przychody i pomóc redukować koszty rozwoju cywilizacyjnego regionu.

Zielona Księga zakłada wzrost udziału ruchu rowerowego w strukturze przychodów, poprawę jakości życia publicznego, jakości przestrzeni publicznych, wzrost skali rekreacyjnego i turystycznego ruchu rowerowego, jakości zdrowia publicznego i oczywiście lepszą obsługę transportową Pomorza.

We wrześniu 2009 utworzono pierwszy w Gdańsku kontrapas rowerowy na jednokierunkowym fragmencie ulicy Ogarnej. Przeprowadzono także kampanię promocyjno-informacyjną wyjaśniającą zalety wprowadzenia takich udogodnień na wszystkich jednokierunkowych ulicach w centrum Gdańska.