ROWEROWY GDAŃSK
poniedziałek, 20 maja 2024

Zmiany w organizacji ruchu na czas i po czasie pandemii COVID-19

Wkrótce wprowadzimy zmiany organizacji ruchu drogowego w Gdańsku mające na celu przystosowanie przestrzeni miejskiej do sytuacji zagrożenia epidemicznego. Poprzez te zmiany dążymy do poprawy warunków ruchu niezmotoryzowanego (pieszego i rowerowego), zwłaszcza tego lokalnego, codziennego, z którego korzystają praktycznie wszyscy.

Najważniejszą zmianą będzie likwidacja przycisków wzbudzania światła zielonego na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów na całym obszarze miasta. Jest to działanie o ogromnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, komfortu i efektywności poruszania się pieszych i rowerzystów, a realizowana na taką skalę - praktycznie bez precedensu. Przyciski są nielubiane, niehigieniczne i wielu sytuacjach uniemożliwiają płynne przemieszczanie się na druga stronę ruchliwej ulicy bez konieczności „zawnioskowania” o zielone światło. Wszystkie te niegodności odchodzą do przeszłości.

Na niektórych obszarach, gdzie istnieje duży ruch pieszych ograniczony do wąskiego chodnika, wykorzystanego dodatkowo do parkowania samochodów, wyznaczone zostaną strefy parkowania na jezdni. Dotyczy to zwłaszcza centrum Wrzeszcza i Oliwy, czyli obszarów o wyjątkowo dużej obecności pieszych, gdzie ograniczenia i utrudnienia są obecnie, podczas pandemii, szczególnie widoczne i uciążliwe. W przypadku ulic bocznych, na których wprowadzona zostanie strefa zamieszkania, dodatkową korzyścią będzie ograniczenie dopuszczalnej prędkości maksymalnej pojazdów do 20 km/h, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się samochody. W pewnym zakresie przygotowane zmiany poprawiają też warunki przemieszczania się rowerem. Dumni jesteśmy z rosnącego w Gdańsku ruchu rowerowego, z coraz chętniej wybieranego roweru jako środka codziennego transportu. Chcemy ten trend utrzymać i wzmocnić. Jesteśmy przekonani, że przygotowany pakiet zmian nie tylko przyniesie natychmiastowy pozytywny skutek poprawiając jakość życia mieszkańców, ale także stworzy grunt dla dalszych kroków wdrażania polityki zrównoważonej mobilności w naszym mieście.

Wymierne efekty zaplanowanych zmian to:

 • poprawa komfortu poruszania się pieszych i rowerzystów;
 • poprawa bezpieczeństwa drogowego;
 • redukcja hałasu generowanego przez ruch kołowy i poprawa jakości środowiska miejskiego;
 • zachęcenie gdańszczanek i gdańszczan do częstszego korzystania z roweru jako codziennego środka transportu;
 • uporządkowanie przestrzeni miejskiej i uproszczenie zasad ruchu drogowego.

 

Wprowadzane zmiany:

Likwidacja przycisków przy przejściach dla pieszych – zmiana docelowa, wprowadzana na terenie całego miasta w celu poprawy komortu poruszania się pieszo i skrócenia czasu potrzebnego do pokonywania pieszo rozległych skrzyżowań; priorytet dla ruchu pieszego jest jednym z celów zapisanych w Strategii Rozwoju Gdańska oraz Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;

Przenoszenie parkowania z chodników na jezdnię alei Grunwaldzkiej - przeniesienie miejsc postojowych dla samochodów z obszaru chodnika na prawy pas ruchu w celu zwiększenia przestrzeni dla ruchu pieszego i rowerowego:

 1. na odcinku 0,3 km od ul. Kaprów do ul. Derdowskiego;
 2. na odcinku 0,3 km od ul. Klonowej do ul. Dmowskiego;
 3. na odcinku 0,4 km od ul. Jaśkowa Dolina do ul. Do Studzienki.

Wyznaczanie pasów rowerowych ma za zadanie podnieść bezpieczeństwo i komfort rowerzystów oraz wpłynąć na uspokojenie ruchu samochodowego na jezdni; planowane zmiany docelowe:

 1. na ulicy Myśliwskiej (odcinek 0,5 km od ul. Andersa do sklepu Biedronka);
 2. na ulicy Platynowej (odcinek 0,3 km od ul. Świętokrzyskiej do ul. Rumla);
 3. na ulicy 3 Maja (odcinek 0,4 km od ul. Dąbrowskiego do dworca autobusowego);
 4. na ulicy Matemblewskiej (odcinek 0,8 km od ul. Potokowej do ul. Waldorffa);
 5. na ulicy Dragana (odcinek 1,0 km od ul. Sikorskiego do ul. Witosa);
 6. na ulicy Warszawskiej (odcinek 0,2 km od skrzyżowania z al. Havla);
 7. na ulicy Barniewickiej (odcinek 0,5 km od ul. Kielnieńskiej do ul. Parterowej).

Wyznaczenie kosztem jezdni drogi rowerowej na alei Hallera (odcinek 0,8 km od ul. Czarny Dwór do ul. Wczasy) – dziś na odcinku tym ruch rowerowy połączony jest z pieszym; planowana zmiana poprawi warunki zarówno dla ruchu pieszego, jak i rowerowego, wykorzystując dostępną infrastrukturę drogową;

Zmiana kierunku ruchu na ulicy Piramowicza – przejazd rowerowy przez wlot ulicy Piramowicza w al. Zwycięstwa jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc w Gdańsku dla ruchu rowerowego; duże natężenie tranzytowego ruchu samochodów w połączeniu z bardzo ograniczoną widocznością prowadzi do częstego wymuszania pierwszeństwa i kolizji oraz wypadków; odwrócenie kierunku ruchu na ulicy Piramowicza zminimalizuje ryzyko wystąpienia takich zdarzeń na przejeździe rowerowym;

Priorytet dla ruchu pieszego na ulicach lokalnych – zmiany obejmą wprowadzenie stref zamieszkania, czyli priorytet dla ruchu pieszego na całym przekroju ulicy, ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz zakaz parkowania poza wyznaczonymi miejscami; ponadto ruch zmotoryzowany zostanie ograniczony do ruchu mieszkańców; zmiany będą wprowadzone na następujących ulicach:

 1. Ceynowy - główny ciąg komunikacyjny pomiędzy węzłami PKP Oliwa i pętlą tramwajowa Oliwa;
 2. Kanapariusza - ciąg komunikacyjnym w obszarze Parku Oliwskiego prowadzący do Katedry Oliwskiej oraz szkoły podstawowej;
 3. Grażyny - obszar intensywnej zabudowy mieszkaniowej na ciągu komunikacyjnym łączącym rejon Placu Wybickiego i al. Legionów z węzłem komunikacyjnym Wrzeszcz PKP;
 4. Biała - ciąg komunikacyjny łączący rejon ul. Wyspiańskiego i targowiska z węzłem komunikacyjnym Wrzeszcz PKP;
 5. Główne Miasto - priorytet dla ruchu pieszego na obszarze historycznej zabudowy stanowiącej reprezentacyjny obszar miasta (analogicznie jak w okresie funkcjonowania rozszerzonej strefy ograniczonej dostępności w sezonie wakacyjnym).
mapa - zmiany COVID Gdańsk
mapa - zmiany COVID Gdańsk