ROWEROWY GDAŃSK
czwartek, 18 kwietnia 2024

stojaki rowerowe / zamów stojak

I Ty możesz złożyć zamówienie lub zaproponować lokalizację stojaków rowerowych, które montujemy przy gdańskich ulicach

STOJAKI ROWEROWE

 
Stojaki
Stojaki przy szkole podstawowej nr 50 w Gdańsku 
www.rowerowygdansk.pl

Montujemy stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery „U" przy gdańskich ulicach. Zamówienie stojaka w wybranej lokalizacji może złożyć każdy mieszkaniec Gdańska. Stojaki są montowane w pasach drogowych oraz na terenach należących do gminy miasta Gdańska. Nie przewiduje się montażu stojaków na terenach prywatnych.

Kontakt w sprawie montażu stojaków:

Jakub Opoczyński
tel.: 58 526 81 56
e-mail: jakub.opoczynski@gdansk.gda.pl