ROWEROWY GDAŃSK
niedziela, 14 kwietnia 2024
Punkty pomiaru ruchu rowerowego na obszarze Gdańska

Wielkość ruchu rowerowego w Gdańsku jest stale automatycznie (24/7) mierzona w 30 lokalizacjach. Dwie lokalizacje (3) i (4) posiadają wyświetlacze z prezentacją liczby rowerów w dniu bieżącym i od początku roku. Zliczenie roweru odbywa się poprzez przejazd nad pętlą indukcyjną, zatopioną w nawierzchni trasy rowerowej. Impulsy przesyłane są do sterownika pętli, a następnie przez sieć GSM do serwerów internetowych.

Poniżej prezentujemy najistotniejsze wyniki pomiarowe - liczbę zliczonych rowerów dla dnia wczorajszego oraz liczbę sumaryczną od początku roku kalendarzowego. Trzecia kolumna zawiera prezentację wyników w układzie miesięcznym, dzięki której można zaobserwować trendy, a w ostatniej kolumnie znajdują się kompletne dane do pobrania, w formacie Excel.

Aktualizacja danych: grudzień 2020

Nr NAZWA I LOKALIZACJA LICZNIKA LICZBA ROWERÓW OD POCZĄTKU ROKU LICZBA ROWERÓW WCZORAJ ZAKRES DANYCH DANE DO POBRANIA
1 Pas Nadmorski
droga rowerowa w Pasie Nadmorskim,
w pobliżu wejścia na molo
od 12.2013

dane-do-pobrania-liczniki

2 al. Zwycięstwa
droga rowerowa wzdłuż al. Zwycięstwa,
w pobliżu Opery Bałtyckiej

od 10.2013


dane-do-pobrania-liczniki

3 ul. 3 Maja / ul. Hucisko (z wyświetlaczem)
droga rowerowa wzdłuż ul. 3 Maja, przy
skrzyżowaniu z ul. Hucisko (pomiar 4-kierunkowy)

od 01.2014


dane-do-pobrania-liczniki

4 al. Grunwaldzka, Wrzeszcz (z wyświetlaczem)
droga rowerowa wzdłuż al. Grunwaldzkiej, na wysokości skrzyżowania z ul. Dmowskiego

od 12.2013


dane-do-pobrania-liczniki

5 Błędnik
ciąg pieszo-rowerowy na wiadukcie Błędniku, przy skrzyżowaniu z ul. Wały Piastowskie

od 12.2014


dane-do-pobrania-liczniki

6 al. Hallera
droga rowerowa wzdłuż al. Hallera, na wysokości przystanku tramwajowego "Wyspiańskiego"
od 12.2014


dane-do-pobrania-liczniki

7 ul. Chłopska
droga rowerowa przy ul. Chłopskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kołobrzeską
od 12.2015


dane-do-pobrania-liczniki

8 al. Grunwaldzka - Uniwersytet Gdański
droga rowerowa wzdłuż al. Grunwaldzkiej, na wys. kampusu UG (pomiar obustronny)
od 12.2014


dane-do-pobrania-liczniki

 

9

ul. Kartuska
droga rowerowa wzdłuż ul. Kartuskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Bema
od 01.2016


dane-do-pobrania-liczniki

10 Kanał Raduni
droga techniczna na wale Kanału Raduni, w okolicy skrzyżowania z ul. Zaroślak
od 12.2014


dane-do-pobrania-liczniki

11 al. Rzeczypospolitej
droga rowerowa przy al. Rzeczypospolitej, za skrzyżowaniem z ul. Hynka
od 12.2015
dane-do-pobrania-liczniki
12 ul. Kołobrzeska
droga rowerowa przy ul. Kołobrzeskiej, za skrzyżowaniem z ul. Chłopską (w stronę morza)
od 11.2016
dane-do-pobrania-liczniki
mapa rowerowa - liczniki 2017
14 al. Havla /al. Armii Krajowej
droga rowerowa przy skrzyżowaniu al. Armii Krajowej z al. Havla
transfer danych zawieszony
(dane miesięczne aktualizowane co pół roku)
od 12.2014
dane-do-pobrania-liczniki
15 ul. Łostowicka
droga rowerowa wzdłuż ul. Łostowickiej,
na skrzyżowaniu z ul. Kartuską
od 12.2014
dane-do-pobrania-liczniki
16 ul. Jaśkowa Dolina
droga rowerowa wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina,  w pobliżu skrzyżowania z ul. Batorego
od 12.2015


dane-do-pobrania-liczniki

17 ul. Nowolipie
droga rowerowa wzdłuż ul. Nowolipie, przy
przystanku autobusowym
od 12.2015


dane-do-pobrania-liczniki

18 ul. Kliniczna
ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Klinicznej,
na wysokości placówki NFZ
od 12.2015
dane-do-pobrania-liczniki
19 ul. Wyzwolenia
droga rowerowa wzdłuż ul. Wyzwolenia,
przy falowcu
od 12.2015


dane-do-pobrania-liczniki

20 ul. Rybińskiego
droga rowerowa przy ul. Rybińskiego,
na wysokości Pałacu Opatów

transfer danych zawieszony
(dane miesięczne aktualizowane co pół roku)

od 12.2015


dane-do-pobrania-liczniki

21 al. Żołnierzy Wyklętych
droga rowerowa przy al. Żołnierzy Wyklętych, niedaleko ul. Staszica
transfer danych zawieszony
(dane miesięczne aktualizowane co pół roku)
od 12.2014


dane-do-pobrania-liczniki

22 ul. Stryjewskiego
droga rowerowa przy ul. Stryjewskiego, niedaleko skrzyżowania z ul. Skiby
transfer danych zawieszony
(dane miesięczne aktualizowane co pół roku)
od 12.2015

dane-do-pobrania-liczniki

23 ul. Wita Stwosza
pasy rowerowe w ulicy Wita Stwosza, na wysokości kampusu UG (dwie pętle jednokierunkowe);
od 10.2013


dane-do-pobrania-liczniki

24 al. Jana Pawła II
droga rowerowa wzdłuż al. Jana Pawła II,
w pobliżu skrzyżowania z ul. Pilotów;
transfer danych zawieszony
(dane miesięczne aktualizowane co pół roku)
od 12.2015


dane-do-pobrania-liczniki

25 ul. Sucharskiego
droga rowerowa wzdłuż ul. Sucharskiego,
na wysokości stacji benzynowej;
transfer danych zawieszony
(dane miesięczne aktualizowane co pół roku)
od 12.2015
dane-do-pobrania-liczniki
26 ul. Elbląska
droga rowerowa wzdłuż ul. Elbląskiej, niedaleko skrzyżowania z ul. Siennicką;
od 12.2015


dane-do-pobrania-liczniki

27 Karczemki - kładka nad obwodnicą
droga rowerowa w Karczemkach, biegnąca przez kładkę nad obwodnicą.

od 03.2017


dane-do-pobrania-liczniki

28 ul. Słowackiego (Matarnia)
droga rowerowa wzdłuż Słowackiego (Matarnia), w pobliżu obwodnicy.
transfer danych zawieszony
(dane miesięczne aktualizowane co pół roku)
od 12.2017 dane-do-pobrania-liczniki
29 al. Adamowicza
droga rowerowa przy skrzyżowaniu z ul. Nową Wołkowyską

od 10.2020


dane-do-pobrania-liczniki

30 Wyspa Sobieszewska - ul. Turystyczna
ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Turystycznej

od 07.2020


dane-do-pobrania-liczniki