ROWEROWY GDAŃSK
poniedziałek, 23 listopada 2020
Punkty pomiaru ruchu rowerowego na obszarze Gdańska

Wielkość ruchu rowerowego w Gdańsku jest stale automatycznie (24/7) mierzona w 29 lokalizacjach. Dwie lokalizacje (3) i (4) posiadają wyświetlacze z prezentacją liczby rowerów w dniu bieżącym i od początku roku. Zliczenie roweru odbywa się poprzez przejazd nad pętlą indukcyjną, zatopioną w nawierzchni trasy rowerowej. Impulsy przesyłane są do sterownika pętli, a następnie przez sieć GSM do serwerów internetowych.

Poniżej prezentujemy najistotniejsze wyniki pomiarowe - liczbę zliczonych rowerów dla dnia wczorajszego oraz liczbę sumaryczną od początku roku kalendarzowego. Trzecia kolumna zawiera prezentację wyników w układzie miesięcznym, dzięki której można zaobserwować trendy, a w ostatniej kolumnie znajdują się kompletne dane do pobrania, w formacie Excel.

Nr Nazwa i lokalizacja Liczba rowerów
od początku roku
Liczba rowerów
wczoraj
Sumy
miesięczne
Dane
do pobrania
1 Pas Nadmorski
droga rowerowa w Pasie Nadmorskim, w pobliżu wejścia na molo
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
2 al. Zwycięstwa
droga rowerowa wzdłuż al. Zwycięstwa, w pobliżu Opery Bałtyckiej
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
3 ul. 3 Maja / ul. Hucisko (z wyświetlaczem)
droga rowerowa wzdłuż ul. 3 Maja, przy
skrzyżowaniu z ul. Hucisko (pomiar 4-kierunkowy)
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
4 al. Grunwaldzka, Wrzeszcz (z wyświetlaczem)
droga rowerowa wzdłuż al. Grunwaldzkiej,
na wysokości skrzyżowania z ul. Dmowskiego
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
5 Błędnik
ciąg pieszo-rowerowy na wiadukcie Błędniku,
przy skrzyżowaniu z ul. Wały Piastowskie
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
6 al. Hallera
droga rowerowa wzdłuż al. Hallera, na wysokości przystanku tramwajowego "Wyspiańskiego"
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
7 ul. Chłopska
droga rowerowa przy ul. Chłopskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kołobrzeską
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
8 al. Grunwaldzka - Uniwersytet Gdański
droga rowerowa wzdłuż al. Grunwaldzkiej,
na wys. kampusu UG (pomiar obustronny)
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
9 ul. Kartuska
droga rowerowa wzdłuż ul. Kartuskiej,
w pobliżu skrzyżowania z ul. Bema
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
10 Kanał Raduni
droga techniczna na wale Kanału Raduni,
w okolicy skrzyżowania z ul. Zaroślak
  statystyki dane-do-pobrania-liczniki
11 al. Rzeczypospolitej
droga rowerowa przy al. Rzeczypospolitej,
za skrzyżowaniem z ul. Hynka
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
12 ul. Kołobrzeska
droga rowerowa przy ul. Kołobrzeskiej, za skrzyżowaniem z ul. Chłopską (w stronę morza)
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
mapa rowerowa - liczniki 2017
14 al. Havla /al. Armii Krajowej
droga rowerowa przy skrzyżowaniu al. Armii
Krajowej z al. Havla
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
15 ul. Łostowicka
droga rowerowa wzdłuż ul. Łostowickiej,
na skrzyżowaniu z ul. Kartuską
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
16 ul. Jaśkowa Dolina
droga rowerowa wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina,
w pobliżu skrzyżowania z ul. Batorego
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
17 ul. Nowolipie
droga rowerowa wzdłuż ul. Nowolipie, przy
przystanku autobusowym
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
18 ul. Kliniczna
ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Klinicznej,
na wysokości placówki NFZ
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
19 ul. Wyzwolenia
droga rowerowa wzdłuż ul. Wyzwolenia,
przy falowcu
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
20 ul. Rybińskiego
droga rowerowa przy ul. Rybińskiego,
na wysokości Pałacu Opatów
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
21 al. Żołnierzy Wyklętych
droga rowerowa przy al. Żołnierzy Wyklętych, niedaleko ul. Staszica
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
22 ul. Stryjewskiego
droga rowerowa przy ul. Stryjewskiego, w centrum dzielnicy Stogi
przebudowa drogi przebudowa drogi   dane-do-pobrania-liczniki
23 ul. Wita Stwosza
pasy rowerowe w ulicy Wita Stwosza, na wysokości kampusu UG (dwie pętle jednokierunkowe);
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
24 al. Jana Pawła II
droga rowerowa wzdłuż al. Jana Pawła II,
w pobliżu skrzyżowania z ul. Pilotów;
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
25 ul. Sucharskiego
droga rowerowa wzdłuż ul. Sucharskiego,
na wysokości stacji benzynowej;
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
26 ul. Elbląska
droga rowerowa wzdłuż ul. Ebląskiej, niedaleko skrzyżowania z ul. Siennicką;
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
27 Karczemki - kładka nad obwodnicą
droga rowerowa w Karczemkach, biegnąca
przez kładkę nad obwodnicą.
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
28 ul. Słowackiego (Matarnia)
droga rowerowa wzdłuż Słowackiego (Matarnia),
w pobliżu obwodnicy.
statystyki dane-do-pobrania-liczniki
29 al. Pawła Adamowicza
droga rowerowa przy skrzyżowaniu z ul. Nową Wołkowyską
od IX 2020 dane w przygotowaniu

 

 

Liczniki zostały zaprojektowane i skalibrowane tak, aby generować poprawne dane. Wyniki mogą być jednak zaniżone w następujących przypadkach: jednoczesny wjazd na pętle wielu rowerów, ominięcie pętli w świetle drogi rowerowej lub pasa dla rowerów w ul. Wita Stwosza (jazda przyległym chodnikiem lub pasem dla samochodów) czy jazda rowerem kompozytowym z bardzo małą ilością metalowych części.

 

Zakup liczników nr 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26 został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Baner UE

 

Zakup licznika nr 3 został dofinansowany ze środków programu Europa Środkowa, w ramach projektu Central MeetBike.

Central MeetBike logo

Projekt Central MeetBike był współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach programu CENTRAL EUROPE, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zakup liczników nr 2, 1, 4, 23 został dofinansowany ze środków programu Południowy Bałtyk, w ramach projektu abc.multimodal.

logotyp abc

Projekt abc.multimodal jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

.