ROWEROWY GDAŃSK
piątek, 19 lipca 2024

Nowe Mevo - zaproszenie do składania ofert

W zeszłym tygodniu zakończył się ogłoszony w kwietniu ubiegłego roku dialog konkurencyjny dot. Mevo. Brały w nim udział 3 firmy: konsorcjum BikeU i Freebike, firma Marfina (Movienta) z podwykonawcą Geovelo oraz Nextbike Polska.

System mieszany z 4099 rowerami (w tym 1000 tradycyjnych), 717 stacji rowerowych, abonament miesięczny 29,99 zł, w każdej z 16 gmin punkty ładowania baterii, możliwość wypożyczenia roweru z rozładowaną baterią - taką wizję nowego Mevo proponują samorządy metropolii w wyniku dialogu konkurencyjnego z trzema firmami. 26 stycznia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przesłał do zainteresowanych firm zaproszenie do złożenia ostatecznych ofert. Mają na to czas do 2 marca. Głównymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą cena (60%), ocena roweru (15%) oraz plan zarządzania systemem (10%).

Mevo
Mevo
fot. Dominik Paszliński/ www.gdansk.pl

 

W zeszłym tygodniu zakończył się ogłoszony w kwietniu ubiegłego roku dialog konkurencyjny dot. Mevo. Brały w nim udział 3 firmy: konsorcjum BikeU i Freebike, firma Marfina (Movienta) z podwykonawcą Geovelo oraz Nextbike Polska. Zakończenie planowane było już na jesień, jednak KIO nakazała metropolii przywrócić do rozmów firmę Nextbike Polska (wykluczenie na podstawie art.24 ust.5 pkt 2 Pzp), którą OMGGS uznał za „nierzetelnego wykonawcę”, gdyż nie udało się jej wbrew wielokrotnym obietnicom zrealizować wcześniejszej umowy na Mevo. Sąd uznał wtedy, że firmy Nextbike SA nie można winić za działania firmy Nb Tricity, (która była formalną stroną umowy), mimo że firma ta należała do niej w 100% jako spółka córka. 

 Po wyroku sądu rozmowy musiały zostać powtórzone. Potencjalni wykonawcy przedstawili swoje możliwości techniczne i proponowali konkretne rozwiązania poszczególnych aspektów Mevo. Główne założenia nowego Mevo zostały wypracowane zgodnie z rekomendacjami mieszkańców przedstawionymi podczas warsztatów i spotkań, szczegółowymi analizami (Analiza modelu funkcjonowania Mevo, Analiza przyłączy elektrycznych, Analiza finansowo-ekonomiczna Mevo, Analiza rozwiązań dot. funkcjonowania Mevo) oraz na podstawie badań ankietowych użytkowników Mevo

 Ostatnim etapem dialogu było zaproszenie potencjalnych wykonawców do składania ofert. Zaproszenia zostały przesłane we wtorek 26 stycznia. Na oferty OMGGS oczekuje do 2 marca. Kryteria oceny ofert to: cena - 60% oraz koncepcja funkcjonowania Mevo, w tym: ocena roweru - 15%, sposób zarządzania systemem wraz ze szczegółową analizą kosztów i harmonogramem - 10%, liczba dodatkowych punktów ładowania - 5%, liczba stacji obsługiwanych wyłącznie przez rowery cargo/e-cargo - 5%, odsetek pojazdów zeroemisyjnych przeznaczonych do obsługi systemu - 5%.

 

System mieszany, 717 stacji i punkty ładowania baterii w każdej gminie

 Infrastruktura oraz rowery będące w posiadaniu OMGGS zostaną wykorzystane w nowym systemie. Nowe Mevo będzie systemem mieszanym z 4099 rowerami (1000 rowerów tradycyjnych i 3099 z napędem elektrycznym). System będzie składał się z 717 stacji (wcześniej 660). Nowe stacje pojawią się w Kartuzach, Żukowie, Sierakowicach, Pruszczu Gdańskim, w Rumii, Władysławowie, a także w dwóch nowych gminach, które dołączają do projektu - w Kosakowie i Kolbudach. 

 System ładowania baterii będzie zdecentralizowany. Punkty ładowania powstaną w każdej gminie. Przyszły operator musi zapewnić min. 31 takich punktów. Bateria musi pozwolić na pokonanie 100 km przy jej pełnym naładowaniu. Nowością będzie możliwość wypożyczenia i jazdy na rowerze elektrycznym z rozładowaną baterią (stawki jak za rower tradycyjny). Do obsługi systemu wykonawca może wykorzystywać wyłącznie pojazdy zeroemisyjne, rowery cargo lub pojazdy silnikowe spełniające normę min. Euro 6. Wykonawca będzie również zobowiązany do regularnej dezynfekcji rowerów, jeżeli będzie tego wymagać sytuacja pandemiczna. 

 Sposób używania systemu się nie zmieni. Rowery IV generacji będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji mobilnej (skanowanie kodu QR), urządzeń wyposażonych w technologię NFC lub kart zbliżeniowych, a także przez centrum kontaktu. Bez zmian pozostanie również system zwrotu rowerów. Będzie można zwracać je, tak jak do tej pory, także poza stacjami. Każdy użytkownik będzie mógł zarezerwować rower nie dłużej niż na 10 minut. W trakcie wypożyczenia roweru, użytkownik będzie mógł skorzystać z opcji postoju. Rowery będą posiadać m.in. 7-biegową przekładnię ze zintegrowanym hamulcem, opony z wkładką antyprzebiciową, a także koszyk o pojemności min. 10 litrów zabezpieczający mały bagaż z 5 stron. 

Mevo
Mevo
fot. Dominik Paszliński/ www.gdansk.pl

Rowerem przez cały rok, nowe stawki za abonament

 Nowe Mevo będzie działało w sezonie 9+3 – przez 9 miesięcy 100% floty, od grudnia do końca lutego 50% floty. Do dyspozycji użytkowników będą 2 rodzaje abonamentów: abonament miesięczny za 29,99 zł oraz roczny za 259 zł. W ramach obu abonamentów będzie można każdego dnia skorzystać ze 120 min jazdy na rowerze tradycyjnym lub 60 min na rowerze elektrycznym. Po wyczerpaniu minut z abonamentu, każda minuta na rowerze elektrycznym będzie kosztować 0,2 zł, na tradycyjnym 0,1 zł. Jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na zakup abonamentu - będzie mógł wypożyczyć rower w taryfie minutowej (0,15 zł za minutę jazdy na rowerze tradycyjnym i 0,30 zł za minutę na rowerze elektrycznym), a także w taryfie na 48 h za 59 zł (do wykorzystania dziennie 480 min. jazdy na rowerze tradycyjnym i 240 min. na rowerze elektrycznym). W ramach jednego konta będzie można wypożyczyć jeden rower. 

 

Użytkownicy testują za darmo

 Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie 6-letniej umowy planowane jest na marzec. Zgodnie z zapowiedziami potencjalnych wykonawców – system mógłby ruszyć do końca 2021 r. Zanim z rowerów będą mogli skorzystać zarejestrowani użytkownicy - 100 jednośladów trafi na testy wewnętrzne (w ciągu 8 m-cy od podpisania umowy), które będą trwały minimum dwa tygodnie. Po tym okresie, odbędzie się przynajmniej miesięczny rozruch systemu, przy minimum połowie floty. W tym czasie użytkownicy będą mogli rejestrować się i korzystać z systemu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Dopiero po pozytywnym zakończeniu wszystkich testów (w terminie do 11 m-cy od podpisania umowy) Mevo zostanie uruchomione na zasadach opisanych w umowie. 

 

Usługa, a nie dostawa, przychody dla OMGGS

 W przeciwieństwie do Mevo 1.0, tym razem zamawiana będzie usługa, a nie dostawa rowerów. Oznacza to, że operator otrzymuje zapłatę za usługę w równych ratach za każdy miesiąc działania systemu. Również w odróżnieniu od Mevo 1.0, przychody z reklam i abonamentów będą trafiać do OMGGS, który będzie współadministratorem danych osobowych i będzie ponosił odpowiedzialność za wpłacane przez użytkowników pieniądze.

 Umowa będzie podpisana na 6 lat. System swoim zasięgiem obejmie 16 gmin – dotychczasowe 14 (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck i Władysławowo), a także dodatkowo Kolbudy i Kosakowo.