ROWEROWY GDAŃSK
piątek, 19 lipca 2024

Rower Metropolitalny coraz bliżej

Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego nabiera tempa. 19 marca ogłoszono przetarg na wybór dostawcy i operatora najnowocześniejszego, a zarazem obejmującego największy obszar systemu rowerów miejskich w Polsce.


ms
Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego nabiera tempa. 19 marca Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot ogłosiło przetarg na wybór dostawcy i operatora najnowocześniejszego i obejmującego największy obszar systemu rowerów miejskich w Polsce.

Będzie on funkcjonował w 14 gminach: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Tczewie, Pucku, Redzie, Kartuzach, Sierakowicach, Somoninie, Stężycy, Władysławowie, Żukowie, Pruszczu Gdańskim i Rumi. Wykonawca powinien dysponować doświadczeniem oraz potencjałem w operowaniu systemami rowerów publicznych. Ma on dostarczyć minimum 3866 rowerów, w tym co najmniej 10 % z napędem wspomaganym elektrycznie.

Komisja przetargowa wyłoni wykonawcę na podstawie 3 kryteriów:
• cena 60 %,
• udział rowerów z napędem wspomaganym elektrycznie 35 %,
• dostarczenie dodatkowych rowerów powyżej liczby minimalnej  (3866 sztuk) 5 %.

Wybrany wykonawca zbuduje od podstaw system rowerów publicznych z zapleczami technicznym i teleinformatycznym (z modułami geolokalizacji, wypożyczeń i rezerwacji). Użytkownicy otrzymają rowery czwartej generacji z modułami GPS, GSM i elektrozamkami.  Ich wypożyczanie będzie intuicyjne - za pomocą aplikacji mobilnej w smartfonie (system operacyjny Android oraz iOS), poprzez moduł NFC (zbliżenie smartfona do terminala w rowerze), skanowanie kodu QR lub kartą zbliżeniową.

Zaletą systemu będzie prostota użytkowania oraz przystępne ceny. Opłata miesięczna w abonamencie nie przekroczy 10 zł. W cenie użytkownik otrzyma aż 90 minut na codzienne przejazdy. Po przekroczeniu limitu czasowego rowerzysta poniesie opłatę w wysokości 5 gr za minutę. Koszt abonamentu rocznego to nie więcej niż 100 zł, przy tych samych limitach. Dla osób, które nie zdecydują się na abonament, koszt jednej minuty nie przekroczy 10 gr. Preferencyjne stawki wypożyczeń rowerów mają zachęcić mieszkańców metropolii do zmiany zachowań komunikacyjnych. 
Rower będzie można wypożyczyć i zostawić na jednej z 660 stacji postoju, a za dodatkową opłatą także poza stacją.  Wypożyczenie nie zajmie więcej niż 10 s. Intencją samorządów Obszaru Metropolitalnego jest uzupełnienie oferty transportu publicznego o system roweru miejskiego, wykorzystywany nie tylko do celów rekreacyjno-turystycznych, ale przede wszystkim jako kolejny środek transportu. Zamierzeniem jest, aby z roweru korzystała jak największa liczba użytkowników.

Budowa systemu to efekt współpracy metropolitalnej, który przyczyni się do zwiększenia mobilności podróżnych i stworzenia atrakcyjnej alternatywy wobec motoryzacji indywidualnej. Zwiększy się dostępność węzłów integracyjnych, umożliwiając szybszą i bardziej komfortową przesiadkę na inny środek transportu np. pociąg, autobus, trolejbus czy tramwaj.

Prace nad dokumentacją przetargową, w ramach Dialogu Technicznego, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem operatorów z całej Europy, którzy przedstawili różne rozwiązania dotyczące funkcjonowania roweru miejskiego. Wybrany wykonawca będzie miał 5 miesięcy od zawarcia umowy na wdrożenie I etapu systemu obejmującego minimum 30% rowerów. Całość projektu uruchomiona zostanie do 1 marca 2019 r.  Umowa zostanie zawarta na okres 6 lat i 6 miesięcy, licząc od momentu startu całego systemu. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi ponad 17,2 mln zł.

Więcej informacji o przetargu na stronie zamawiającego.