ROWEROWY GDAŃSK
sobota, 20 lipca 2024

Rowerem „pod prąd” bezpiecznie!

Mieszkańcy Gdańska mogą poruszać się rowerem pod prąd już po 127 ulicach. Kontra ruch to wygodne i bezpieczne rozwiązanie zapewniające spójność gdańskiej sieci tras rowerowych.

Mieszkańcy Gdańska mogą poruszać się rowerem pod prąd już po 127 ulicach. Kontra ruch to wygodne i bezpieczne rozwiązanie zapewniające spójność gdańskiej sieci tras rowerowych.

Gdańsk jest niekwestionowanym liderem w Polsce pod względem długości dróg jednokierunkowych, po których rowerzyści mogą jeździć „pod prąd”, obecnie mieszkańcy Gdańska mają do dyspozycji ponad 24 km takich ulic. W tym roku jazdę rowerem w kierunku przeciwnym do samochodów umożliwiono m.in. na Suchaninie, Wzgórzu Mickiewicza oraz we Wrzeszczu.

nie dotyczy

Pierwszą gdańską ulicą objęta taką organizacją ruchu w 2009 roku była ul. Ogarna. Od tej pory miasto Gdańsk sukcesywnie otwiera kontra ruch rowerowy na kolejnych ulicach, jednocześnie wprowadzając strefy ruchu uspokojonego. Docelowo na większości ulic jednokierunkowych w Gdańsku będzie można jechać rowerem „pod prąd.”

Gdańsk wprowadzając kontra ruch wzorował się na rozwiązaniach stosowanych w Belgii, gdzie na wszystkich drogach o szerokości powyżej 3 m wprowadzenie ruchu rowerowego „pod prąd” jest obowiązkowe. Rozwiązanie to jest niezwykle powszechne również we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii i Holandii, gdzie praktycznie na wszystkich ulicach jednokierunkowych dopuszcza się ruch rowerem „pod prąd”.

Wprowadzenie kontra ruchu dla osób poruszających się na rowerach nie jest problemem z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a raczej rozwiązaniem na jego rzecz. W okresie ostatnich pięciu lat w Gdańsku odnotowano tylko jedną niegroźną kolizję z udziałem rowerzysty poruszającego się w kontra ruchu. Celem otwierania ulic jednokierunkowych dla ruchu rowerowego „pod prąd” jest nie tylko poprawa spójności sieci tras rowerowych, lecz również wzrost bezpieczeństwa na drodze. Kontra ruch jako zasadę stosuje się na ulicach o dozwolonej prędkości do 30km/h, czyli takich, po których można bezpiecznie poruszać się rowerem. Rozwiązanie to pozwala na zachowanie kontaktu wzrokowego między rowerzystą oraz nadjeżdżającym z przeciwka kierowcą samochodu. Dodatkowo, umożliwia rowerzystom obranie najkrótszej drogi, a przez to unikanie jazdy po niebezpiecznych drogach i skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu samochodowego.

Kontra ruch może odbywać się na dwa sposoby: specjalnie wydzielonym i oznakowanym kontrapasem, lub po prostu prawą stroną jezdni, gdy kontrapas nie jest wyznaczony. Wówczas prawidłowy kierunek jazdy wskazuje umieszczona pod znakiem zakazu wjazdu tabliczka „nie dotyczy rowerów” oraz piktogramy na jezdni. Należy pamiętać, że wyznaczone na jezdni kontrapasy są zawsze jednokierunkowe tzn. rowerzyści powinni nimi jechać w kierunku przeciwnym do tego, w którym jadą samochody.

Wszystkie ulice jednokierunkowe z możliwością jazdy rowerem „pod prąd” zaznaczone są na mapie rowerowej Gdańska.